SKATs serviceniveau
Beskrivelse af spørgeskemaet.
Har du haft ringet til SKAT for at få hjælp til at rette din forskudsopgørelse?*
Ja
Nej
Da du ringede til SKAT for at få hjælp til at ændre din forskudsopgørelse, hvad forventede du så?*
At SKAT ville guide mig igennem i tlf. mens jeg rettede forskudsopgørelsen selv
At SKAT ville rette min forskudsopgørelse for mig
Andet?
Jeg har ikke haft ringet til SKAT i den forbindelse
At SKAT ville fortælle mig hvordan jeg selv kan rette min forskudsopgørelse, så jeg kan gøre det senere
Kommentar
Da du ringede til SKAT, for at få hjælp til at rette din forskudsopgørelse, hvilken hjælp fik du så?*
Jeg fik SKAT til at fortælle mig hvordan jeg selv kan rette forskudsopgørelsen, så jeg kan gøre det senere
Jeg fik SKAT til at guide mig igennem tlf. mens jeg selv rettede min forskudsopgørelse
Jeg fik SKAT til at rette min forskudsopgørelse for mig
Jeg har ikke haft ringet til SKAT i den forbindelse
Andet
Kommentar
Svarede den hjælp du modtog fra SKAT til dine forventninger?*
Ja
Nej
Jeg har ikke haft ringet til SKAT i den forbindelse
Var hjælpen bedre eller dårligere end du forventede? Uddyb gerne i tekstfeltet*
Bedre
Dårligere
Andet
Jeg har ikke haft ringet til SKAT i den forbindelse
Kommentar
Hvis du svarede dårligere, hvorfor var hjælpen dårligere?
Andet
Jeg har ikke haft ringet til SKAT i den forbindelse
Fordi den ikke svarede til det jeg forventede
Fordi jeg ikke fik den hjælp jeg havde brug for
Kommentar
Hvis du svarede bedre, hvorfor var hjælpen bedre?
Fordi det var mere end jeg forventede
Fordi jeg fik hjælp til mere end mit oprindelige spørgsmål
Andet
Jeg har ikke haft ringet til SKAT i den forbindelse
Kommentar
Hvordan vil du vurdere det samlede indtryk af den hjælp du fik fra SKAT? 1 er meget dårlig, 5 er meget god.
1. Meget god
2. God
3. Middel
4. Dårlig
5. Meget dårlig
1 2 3 4 5
Indtast tekst her
Kommentar
Hvor gammel er du?*
under 20 år
Mellem 20 og 29 år
Mellem 30 og 39 år
Mellem 40 og 49 år
50 år eller derover
Hvordan plejer du at gøre, når du skal have rettet din forskudsopgørelse?*
Møde op i et Skattecenter
Ændre den selv via Tast-Selv
Jeg har aldrig fået min forskudsopgørelse rettet
Sende et brev til SKAT
Sende en e-mail til SKAT
Ringe til SKAT
Kommentar
Indsend besvarelse