Spørgsmål 1
Hvad er dit køn?
Mand
Kvinde
Spørgsmål 2
Hvad er din alder?
24
25
26
27
28
29
Andet
Spørgsmål 3
Hvad er din beskæftigelse?
Studerende
Arbejdsløs
Deltidsarbejdende
Fuldtidsarbejdende
Andet
Spørgsmål 4
Hvilken region kommer du fra?
Hovedstaden
Sjælland
Spørgsmål 5
Hvordan opfatter du ejendomsmægler branchens image?
Meget dårlig
Dårlig
Neutral
God
Meget God
Spørgsmål 6
Hvordan har din oplevelse været med en ejendomsmægler?
Meget dårlig
Dårlig
Neutral
God
Meget god
Spørgsmål 7
Hvordan er din tillid til ejendomsmæglerens arbejde?
Meget dårlig
Dårlig
Neutral
God
Meget god
Spørgsmål 8
Hvad mener du om markedsføring i ejendomsmægler branchen generelt set?
Meget dårlig
Dårlig
Neutral
God
Meget god
Spørgsmål 9
Bliver dit syn påvirket af medierne på dit billede af ejendomsmæglernes image?
Ja
Nej
Ved ikke
Spørgsmål 10
Det er nemt, at sammenligne ejendomsmæglerne med hinanden.
Enig
Uenig
Hverken eller
Spørgsmål 11
Det er nemt, at sammenligne boligpriser i ejendomsmægler branchen.
Enig
Uenig
Hverken eller
Spørgsmål 12
Hvis interesse varetager ejendomsmægleren ved en bolighandel?
Sælgers
Købers
Begge dele
Ved ikke
Spørgsmål 13
Hvilke valgkriterier skal en ejendomsmægler opfylde efter din mening?
Veltalende
Salærniveau
Lokal kendskab
Indsigt i processen ved salg/køb
Den der vurderer boligen højst
Andet
Spørgsmål 14
Vil du vurdere ejendomsmægleren, som en vigtig brik i ejendomshandel?
Ja
Nej
Ved ikke
Spørgsmål 15
Hvis du har haft en god episode med en ejendomsmægler, ser du så dette som en generel opfattelse af branchen?
Ja
Nej
Har ikke benyttet ejendomsmægler
Spørgsmål 16
Har du haft kontakt til en ejendomsmægler?
Ja
Nej
Ved ikke
Spørgsmål 17
Hvordan er din boligsituation?
Har lige solgt bolig
Er igang med at sælge bolig
Bor i fastbolig uden planner om at sælge
Har købt bolig
Andet
Spørgsmål 18
Hvilken form for boligsalg ville du benytte, hvis du skulle sælge bolig på nuværende tidspunkt?
Ejendomsmægler
Advokat
Står selv for salg af bolig
Andet
Spørgsmål 19
Hvad er din husstandsindkomst om måneden før skat?
0-30.000 kr
30.001-50.000 kr
50.001-<
Ved ikke
Indsend besvarelse