Etik og CSR (Virksomheders etiske og sociale ansvar)
Som en del af selvvalgt element på 2. semester på PBA i international handel og markedsføring, Århus Business Akademi har jeg lavet en lille spørgeskemaundersøgelse. I den forbindelse vil det være mig til stor hjælp og glæde hvis du vil tage 5 min. til at besvare de følgende spørgsmål vedr. Etik og CSR.
Køn*
Mand
Kvinde
Alder*
Under 18
18-29
30-39
40-49
50-59
Over 60
Kender du betegnelserne grøn markedsføring og CSR?*
Ja
Nej
Ved ikke
Når du køber et produkt, er det da vigtigt for dig, at vide baggrunden for produktet? (hvad er det lavet af, hvem har produceret det og hvor er det produceret? etc.) *
Ja
Nej
Nogle gange
Ved ikke
Flere virksomheder har erkendt deres etiske og sociale ansvar(Etik og CSR), og har derfor valgt, at gøre oplysningerne omkring produktion, samarbejdspartnere, arbejdskraft etc. offentlige. Synes du, at det er en god ide?*
Ja
Nej
Ved ikke
Med tanke om ovenstående, synes du så det er i orden, at virksomhederne promoverer sig gennem deres sociale og etiske korrekthed?*
Ja
Nej
Ved ikke
Vil du foretrække, at købe et produkt fra en virksomhed, som enten offentliggører eller promoverer deres produkts liv, frem for en virksomhed som ikke gør dette?*
Ja
Nej
Ved ikke
Hvis en virksomhed markedsfører sig grønt og etisk korrekt, men det viser sig, at virkeligheden er en anden – bør denne virksomhed så straffes?*
Ja
Nej
Ved ikke
Vil du stoppe eller have betænkeligheder med, at købe et produkt fra en virksomhed, som bliver taget i at snyde og bedrage med deres markedsføring og dermed løbe fra deres sociale og etiske ansvar?
Ja
Nej
Ved ikke
Mange tak for din hjælp
Indsend besvarelse