SSF
Medlemsundersøgelse
Er du medlem
Medlem
Ikke medlem
Hvilket medlemskab har du
Senior medlem
Junior medlem
Familie medlem
Passiv medlem
Køn
Mand
Kvinde
Dreng
Pige
Hvilken aldersgruppe er du i
12- 18 år
18 - 30 år
30 - 40 år
40 - 50 år
50 - 60 år
60 - år
Hvor fisker du
Gelsåen
Nørreåen
Jels Å
Gram Å
Flads Å
Tørning Å
Hoptrup Å
Slivsø
Vedsted sø
Haderslev dam
Vedbøl sø
Dyringkær P&T
Skallebæk
Sommersted mose
Kyst
Fremmedvande
Kommentar
Hvilken form for fiskeri dyrker du
Spinnefiskeri
Fluefiskeri
Havfiskeri
Medefiskeri
Andet
Forenings aktiviteter
Er du orienteret omkring de aktiviteter som foreningen laver hvert år
Ja
Nej
Deltagelse i foreningens aktiviteter
Har du deltaget i nogle af aktiviteterne
ja
Nej
Tilfredshed med aktiviteterne
Hvor tilfreds er du med foreningens aktiviteter
Meget tilfreds
Tilfreds
Mindre tilfreds
Utilfreds
Deltager ikke i foreningens aktiviteter
Aktivitets forslag
Har du forslag til en eller flere nye aktiviteter
Klub aften
Har du været til klubaften i et af vore klublokaler i Gram, Vojens eller Haderslev
For mere end 5 år siden
For mindre end 5 år siden
Indenfor 1 år
Benytter du foreningens hjemmeside - www.sydfisk.dk
Ja
Nej
Afslutning
På foreningens vejne,

siger vi tak for din deltagelse i denne medlemsundersøgelse.

På www.sydfisk.dk vil du løbende blive opdateret på alt hvad der rør sig i foreningen og i / omkring vore finskevande,

Knæk og Bræk
Sønderjysk sportsfiskerforening
Indsend besvarelse